Aktuality

Čo máme nové?

Grant CreoCaritas sme spustili

pridal: admin | dátum: 31. mája 2022 | kategória: Novinky

Podať žiadosť o grant

Bratislavská arcidiecézna charita už po druhýkrát vyhlasuje grantový program na podporu kreatívnej charitnej činnosti CreoCaritas.

Bratislava 31. 5. 2022 –  CreoCaritas je grantová výzva Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH). Farnosti, farské charity, spoločenstvá a organizácie slúžiace vo farských komunitách sa môžu uchádzať o grant od 1. júna do 30. júna 2022. BACH na pomoc a podporu kreatívnej charitnej činnosti v Bratislavskej arcidiecéze prerozdelí 30 000 eur.

BACH sa, spoločne s ostatnými arci/diecéznymi charitami na Slovensku, dlhodobo snaží vytvárať sieť charitnej pomoci aj prostredníctvom farských charít a dobrovoľníkov a podporovať myšlienky rozmanitej charitnej činnosti v komunitách miest, obcí, farností a spoločenstiev.

Grant ako podpora tvorivosti, spolupatričnosti a ochoty

„Grant je podporou charitnej tvorivosti, spolupatričnosti a ochoty ľudí vo farnostiach, aby mohli realizovať priamu a efektívnu pomoc ľuďom vo svojom okolí,“ vysvetľuje motiváciu vyhlásenia grantovej výzvy CreoCaritas Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity. „BACH chce programom CreoCaritas časť prostriedkov získaných od darcov v zbierkach vrátiť spoločenstvám, ktoré sú pripravené reagovať na potreby svojich blížnych. Je to udržateľný a sceľujúci rozmer charitnej činnosti v celej Bratislavskej arcidiecéze. Prostriedky sa takýmto spôsobom dostanú tam, kde sú potrebné a dobre využité,“ dodáva riaditeľ BACH.

Posilňujeme a budujeme komunity

Každý projekt zameraný na pomoc, podporu a rozvoj jednej alebo viacerých cieľových skupín je vítaný, kreativite sa naozaj medze nekladú. V minuloročnej výzve sme podporili až sedemnásť rôznych projektov. Podporili sme mnohé projekty s cieľom posilnenia a budovania komunity, projekty zabezpečujúce starostlivosť o núdznych ale aj o tých, ktorí túto starostlivosť vykonávajú. Podporili sme aj oblasti vzdelávania a formácie detí v predškolskom, školskom veku i dospievajúcich. Pomohli sme deťom zo znevýhodneného prostredia, aby mohli športovať o rozvíjať svoje talenty. Svoje miesto v podporených projektoch mali aj témy medzikultúrneho dialógu a rúcania predsudkov i ekologický a environmentálny rozmer.

Podporíme kreativitu a inovatívnosť

Víťazné projekty finančne podporíme už tento rok. Bratislavská charita sa zameria na podporu žiakov a študentov, seniorov, zdravotne znevýhodnených, rodín s deťmi, osamelých rodičov, rozvedených, vdovy a vdovcov, siroty, deti rozvedených rodičov, animátorov či dobrovoľníkov z farností, ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny či tretích krajín. Dôležitým aspektom je kreativita a inovatívnosť v širokej oblasti charitných aktivít.

            Záujemcovia môžu svoj projekt prihlásiť jednoducho, vyplnením online formulára na bach.egrant.sk

Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je aj Súhlas kňaza z farnosti, v ktorej sa aktivity budú vykonávať.

Podať žiadosť o grant