PRÍBEH: Vie, čo znamená život v núdzi, aj preto pomáha druhým v potravinovej zbierke

V ruke drží letáky a s úsmevom niečo vysvetľuje postaršiemu pánovi, ktorý nakupuje. Marcelu, ženu v stredných rokoch, sme stretli v predajni Tesca v Záhorskej Bystrici, kde vypomáha ako dobrovoľníčka v aktuálnej Potravinovej zbierke pre chudobných. Prečo sa Marcela rozhodla dva dni nezištne pomáhať počas Potravinovej zbierky? Odpovedá nám s nadšením: „Chcem pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi. Chcem ísť príkladom, aby ľudia, ktorí si myslia, že je to zbytočné a nie je to potrebné, tak aby si uvedomili, že každý z nás môže potrebovať nejakú pomoc a táto pomoc je dôležitá.“