Operačný program FEAD

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020 (OP FEAD) 

Poslednú distribúciu potravinovej pomoci v tomto roku realizujeme od 9. marca 2020 do 15. apríla 2020.

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) je za roky fungovania s projektom v regióne spokojná, dodáva Boris Hrdý riaditeľ BACH, po ňom Karol Vlasák, sociálny pracovník.

V teréne nejde len o rozdávanie potravinových balíkov.

Poberatelia si môžu prísť vyzdvihnúť potravinové balíčky od 9. 3. – 11. 3. 2020 do sídla Bratislavskej arcidiecéznej charity (Krasinského 6, Bratislava) v poobedných hodinách od 15:00 do 16:30 hod.

V prípade otázok, či dohodnutia si prevzatia balíčka v inom čase, prosím, kontaktujte nášho sociálneho pracovníka Karola Vlasáka na tel. čísle: 0910 842 752.

BACH sa od 16. 3. zameriava na individuálnu distribúciu s dodržiavaním hygienických predpisov a nariadených preventívnych opatrení v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu.

Hlavný cieľ: Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi (PvHN)

Komu balíčky distribuujeme? Zoznam konečných príjemcov pomoci dostávame pár týždňov pred plánovanou distribúciou od ÚPSVaR. Potravinové a hygienické balíčky sa primárne distribuujú týmto osobám. V prípade, že sa z rôznych dôvodov nepodarí balíček odovzdať ani na druhý krát osobným doručením, v tomto prípade môže pracovník vydať predmetný balíček aj osobe, ktorá nie je na zozname, ak o tejto osobe pracovník vie, že sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii. Takúto osobu následne tento pracovník do zoznamu pripíše s identifikačnými údajmi a stručným zdôvodnením výberu tohto príjemcu. Všetko má svoje oficiálne pravidlá a nariadenia, ktorých sa držíme.

POTRAVINOVÝ BALÍČEK

TovarHmotnosť balenia v kgPočet ksSpolu kg netto
Cestoviny špagety0,420,8
Cestoviny kolienka0,420,8
Cestoviny slovenská ryža/tarhoňa0,410,4
Ryža111
Fazuľa sušená0,2520,5
Hrach sušený0,2520,5
Šošovica sušená0,2520,5
Olej 1L111
Cukor111
Múka hladká122
Múka polohrubá122
Konzerva – bravčové mäso0,410,4
Konzerva – guláš0,410,4
Konzerva – paštéta0,07540,3
Sardinky v oleji0,12520,25
Sardinky v paradajkovej omáčke0,12510,125
Instantná polievka francúzska/hovädzia0,04510,045
Instantná polievka s knedličkami0,04110,041
Instantná paradajková polievka0,07310,073
Paradajkový pretlak0,1910,19
Sušené mlieko0,410,4

Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi. Okrem potravinových balíčkov sa raz ročne distribuuje núdznym aj hygienický balíček so zubnou kefkou, pastou, mydlom a šampónom.

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke našej zastrešujúcej organizácie, Slovenskej katolíckej charity: potravinovapomoc.sk.