Darujte 2% z dane

Meňte s nami životné príbehy ľudí v núdzi

Časť daní, ktoré musíte odviesť štátu, môžete venovať neziskovej organizácii. Ak neurčíte komu, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu. Aktuálne sa uchádzame sa o Vaše 2% dane z príjmov, a prosíme vás o podporu. Financie naplno využijeme v službe núdznym. Pomáhajte s Bratislavskou arcidiecéznou charitou.

Vaše 2 % dane z príjmov využijeme na 100% v charitnej službe:

  • 25 rokov sa staráme sa o ľudí s duševným ochorením v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku Samária
  • v Bratislave a okolí navštevujeme a ošetrujeme chorých, zdravotne znevýhodnených, seniorov
  • v Bratislavskej arcidiecéze distribuujeme materiálnu aj potravinovú pomoc ľuďom v núdzi, slobodným rodičom s deťmi, rodinám vo finančnej kríze, ľuďom utekajúcim pred vojnou či chudobou
  • požičiavame zdravotnícke pomôcky
  • prevádzkujeme Centrum podpory – solidarity, kde prijímame aj ponúkame oblečenie, topánky, aj doplnky do domácnosti a pomáhame odídencom nájsť bezpečný priestor pre integráciu na Slovensku
  • ponúkame sociálne poradenstvo, jazykové kurzy, sprevádzame ľudí pri hľadaní si zamestnania
  • podporujeme Senior klub pri Quo vadis
  • realizujeme a koordinujeme Zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • ponúkame grant CreoCaritas, ktorým podporujeme konkrétne dobro, projekty a pomoc vo farnostiach, komunitách či školách

AKO DAROVAŤ 2 % BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZNEJ CHARITE?

ÚDAJE O ORGANIZÁCII:

Obchodné meno: Bratislavská arcidiecézna charita

IČO: 31780521

Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Sídlo: Krasinského 6, 821 04 , Bratislava


AKO POSTUPOVAŤ?

1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

b/ Vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2%

Ak ste počas roka 2022 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať až 3 % z vašich daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad.


2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A

– fyzická osoba typ B

Ak ste v roku 2022 odpracovali ako dobrovoľník/-čka minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Ak ste počas roka 2022 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať až 3 % z vašich daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. marca 2023 na daňový úrad.


3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Tiež je potrebné Potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. marca 2023 na daňový úrad.

Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1 % z dane.

Ďakujeme!